Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đã thực hiện

Nhà máy nhiệt điên Ô Môn 1, Tổ máy số 2

 

Tên dự án : Kiểm tra lần cuối trước khi hết bảo hành, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Tổ máy số 2.

Khách hàng : Daelim Industrial Co., Ltd

Năm hoàn thành : Tháng 11/2017

Phạm vi công việc : Kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao các hạng mục Boiler, Turbine, Generator, FGD, Condenser, GGH, Boiler feed Pump, Condensate Pumps and Circulating Water Pumps, Moto Drives, Valve and Piping Speccialties, Boiler feed pump turbines. Vận hành, chạy thử và bàn giao cho Khách hàng.

Tin khác