Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đang thực hiện

Zitron (Xuất khẩu)

 

Quạt thông gió

Công trình: Chế tạo quạt thông gió ( Xuất khẩu )

 

 

Khách hàng: ZITRON

 

Năm: 2018 ( dự kiến ) 

 

Phạm vi công việc: Chế tạo, tổ hợp thử, đóng gói và vận chuyển quạt thông gió


  

Tin khác