Đăng nhập

Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đã thực hiện

 

No. Tên Thời gian Khách hàng Phạm vi công việc
 1  Xuất khẩu sang Tây Ban Nha  09/2016 - 2017  TALLERES ZITRON S.A  Chế tạo, tổ hợp thử, đóng gói và vận chuyển quạt thông gió
 2  Cầu vượt thép Nguyền Thái Sơn - Nguyễn Kiệm  03/2017 - 08/2017  Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long  Thi công các nhịp dầm thép, thân, xà mũ trụ, mố
 3  CAFE OUTSPAN (2017)  02/2017 - 10/2017  Cafe Outspan Vietnam Ltd.  Lắp đặt lò hơi lò hơi 45 tấn và các thiết bị khác: Ống khói, bổn, vách lò,… Phần cơ khí, điện, bảo ôn, sơn.
 4  Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  2014-2017  Tổng công ty Lắp máy Việt Nam/SK E&C  Chế tạo, lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ
 5  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  06/2015 - 2017  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. / LILAMA  Lắp đặt Hệ thống đường ống nước làm mát, kết cấu thép lò hơi
 6  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  06/2015 - 2017  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. / LILAMA  Lắp đặt thiết bị lò hơi: thiết bị áp lực, phi áp lực, ống…
 7  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  12/2015 - 2017  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. / LILAMA  Lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ
 8  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  03/2016 - 2017  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. / LILAMA  Lắp đặt thiết bị điện và đo lường khu vực lò hơi - Tổ máy số 1
 9  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  11/2016 - 02/2017  Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Chi Lâm  Thi công phần điện nước
 10  Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  05/2016 - 2017  Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. / LILAMA  Lắp đặt kho than
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   >>