Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Financial Information

Giấy ĐKDN Chi nhánh Công ty thay đổi

  Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 năm 2023

 

Báo cáo tài chính năm 2022

  Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2023

 

 

Báo cáo tài chính 2021 ( đã kiểm toán )

 Ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

Audited financial statements 2020

Dated : 25, Mar -2021

 

 

 

 

 

 

Financial Statement 2014

 (27/03/2014)

 

    1    2   >>