Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Financial Information

Báo cáo tài chính năm 2022

  Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2023

 

 

Báo cáo tài chính 2021 ( đã kiểm toán )

 Ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

Audited financial statements 2020

Dated : 25, Mar -2021

 

 

 

 

 

 

Financial Statement 2014

 (27/03/2014)

 

Financial Statement 2013

  (31/03/2013)

 

    1    2   >>