Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đã thực hiện

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (2x600 MW)

 

Tên dự án : Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 - Tổ máy số 2

Khách hàng : PVN/LILAMA

Năm hoàn thành : 2015

Phạm vi công việc : 

+ Lắp đặt thiết bị lò hơi & hệ thống phụ trợ tổ máy số 02

+ Cung cấp & Chế tạo kết cấu thép hệ thống vận chuyển than

+ Gia công & Lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin, bunker - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (2x600 MW)

+ Thiết kế, lập dự toán và thi công hệ thống tổ hợp kho bãi

+ Lắp đặt phần kết cấu thép nhà CENTRAL CONTROL BUILDING

 

Tin khác