Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đang thực hiện

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

 

 

 

Lắp đặt kết cấu thép nhà Turbine, lắp đặt giá đỡ tạm cho việc lắp đặt Turbine, Máy phát. 

 Tên dự án :  Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Khách hàng : Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama )

Năm hoàn thành : 2018 ( dự kiến )

Phạm vi công việc : Lắp đặt kết cấu thép nhà turbine, Lắp đặt turbine và máy phát.

 

Tin khác