Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Chính sách chất lượng

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 

Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 phấn đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực chế tạo thiết bị cơ khí và xây lắp bằng những cam kết sau:
 
1. Thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng theo hợp đồng đã được ký kết và phù hợp với luật định của Việt Nam cũng như quốc tế.
 
2. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất và đạt được tiến độ theo hợp đồng.
 
3. Không ngừng cải tiến, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của khách hàng.
 
4. Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 
5. Chính sách chất lượng phải được phổ biến đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty để mọi người cùng thấu hiểu và nỗ lực phấn đấu thực hiện.
 

LILAMA 45.1 JOINT STOCK COMPANY

GENERAL DIRECTOR

(signed)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Tin khác