Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Thiết kế - Chế tạo

Bồn áp lực và bể chứa

 

Bồn áp lực dạng đứng

Công trình: Gas Việt Nhật

 

Khách hàng: Công ty TNHH Gas Việt Nhật

 

Năm hoàn thành: 2011

 

Phạm vi công việc: Thiết kế và chế tạo 5 bồn chứa Oxy và nước. Trong đó có 3 bồn yêu cầu đóng dấu "U" theo tiêu chuẩn ASME

 

Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII, Div. 1

 

Thông số kỹ thuật:            

1. Ba bồn chứa khí Oxy có đóng dấu "U" theo tiêu chuẩn ASME:

1.1. Hai bồn có đầu bồn dạng cầu:

Đường kính trong: 3 m; Cao: 19 m; Áp suất thiết kế: 27 Bar.g; Dung tích: 125 m³

1.2. Một bồn có bồn dạng "Torispherical":

Đường kính trong: 3,4 m; Cao: 2,829 m; Áp suất thiết kế: 10 Bar.g; Dung tích: 36 m³

 

2. Hai bồn chứa nước:

2.1. Một bồn có đầu bồn dạng Elip:

Đường kính trong: 1,55 m; Cao: 24,14 m; Áp suất thiết kế: 10 Bar.g; Dung tích: 46,53 m³

2.2. Một bồn có đầu bồn dạng "Torispherical":

Đường kính trong: 0,58 m; Cao: 6,1 m; Áp suất thiết kế: 10 Bar.g; Dung tích: 19 m³

 
 

Bồn áp lực dạng ngang

Công trình: Cảng xuất LPG Thị Vải

 

Khách hàng: Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí (PV Gas)

 

Năm hoàn thành: 2001

 

Phạm vi công việc: Thiết kế và chế tạo 23 bồn chứa LPG cho kho LPG Thị Vải

 

Tiêu chuẩn thiết kế:  ASME VIII, Div. 1

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Đầu bồn dạng "Torispherical"; Dài: 34 m; Đường kính: 4,2 m;

+ Áp suất thiết kế: 17,25 Bar.g; Dung tích: 50 m³

 
 

Bể chứa

Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2-1 mở rộng

 

Khách hàng: Siemen AG

 

Năm hoàn thành: 2003

 

Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt 2 bể chứa dầu và nước

 

Tiêu chuẩn thiết kế: API 650, API 620; AWWA D100, NFPA 22, AISC 360

 

Thông số kỹ thuật:  

1. Bể chứa dầu:           

Đường kính: 29,1 m; Cao: 17,335 m; Dung tích: 10.600 m³ 

 

2. Bể chứa nước:

Đường kính: 14,53 m; Cao: 12,78 m; Dung tích: 2.000 m³

 

Tin khác