Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dịch vụ

Bảo ôn cách nhiệt

 

Bọc lớp bảo ôn cho thiết bị bao hơi cao áp
   
   
 
Đường ống được bọc lớp nhôm bảo vệ sau khi đã bọc vật liệu bảo ôn bên trong Tuabin hơi được bọc vật liệu bảo ôn đặc chủng

 

Tin khác