Login

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Company News

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

 

  Theo Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty CP LILAMA 45.1, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2016, các ông Trần Nam Tiến và Hoàng Sĩ Nhân chính thức giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty.

 

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam Tiến

 

 

 

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Sĩ Nhân

 

Other News