Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Thành tích

 

TT
Thành tích Ngày cấp Nơi cấp
1   Huân chương Lao động hạng Nhất 06-11-1995 Chủ tịch nước
2   Danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động 22-06-1998 Chủ tịch nước
3   Huân chương Độc lập hạng Hai 16-11-2000 Chủ tịch nước
4   Chứng chỉ Doanh nghiệp uy tín chất lượng 13-10-2005 BTC Doanh nghiệp Việt Nam
       

 

Tin khác