Đăng nhập

Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Tin nội bộ

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam Tiến và ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức Phó Tổng Giám Đốc công ty

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Lilama 45.1 năm 2015

 Ngày 23 tháng 05 năm 2015 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, sau sự kiện thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2014.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Lilama 45.1 lần thứ VIII

 Ngày 23/5/2015, tại TP.HCM Đảng bộ Công ty CP Lilama 45.1 (trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông báo về công tác tổ chức, cán bộ

Thông báo về công tác tổ chức, cán bộ

 

LILAMA 45.1 CHĂM LO ĐÓN TẾT ẤT MÙI 2015 CHO CBCNV

     Năm 2014 vừa qua, mặc dù điều kiện công ăn việc làm của công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã có nhiều khởi sắc, kết quả SXKD trong năm đã vượt mức kế hoạch đề ra. Tuy nhiên công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, các đ/c trong BLĐ công ty đã quyết tâm nỗ lực vượt khó, đặc biệt là sự điều hành nhạy bén và sáng suốt của đồng chí Tổng Giám đốc Đặng Bá Cường, luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ với công đoàn công ty tìm mọi cách tốt nhất để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CBCNV, người lao động của công ty. 

    1    2    3   >>